FANTOMblog

blog filmového magazínu FANTOM

Redakce / Editors

, 20. 03. 2009

Jan Křipač

narozen 1977 v Brně, filmový historik, publicista a pedagog; absolvent oboru česká filologie – filmová věda na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2002). V roce 2008 ukončil doktorský studijní program na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií. Od roku 2004 působí jako odborný asistent na stejné katedře se specializací na dějiny světového filmu. Věnuje se dějinám němého filmu a modernistického filmu středovýchodní Evropy. Od roku 2008 je zaměstnán v Oddělení filmových historiků Národního filmového archivu jako kurátor sbírky maďarské kinematografie. Spolupracuje též na programové dramaturgii kina Ponrepo.

Od roku 2003 je šéfredaktorem internetového časopisu Fantom.

Michal Kříž

narozen roku 1979 v Liberci; absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor česká filologie – filosofie. Na Katedře bohemistiky od roku 2004 působí jako doktorand v oboru Literární teorie, od roku 2007 taktéž jako externista. Od roku 2007 je zaměstnán jako dramaturg Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Věnuje se českému a francouzskému literárněvědnému strukturalismu, poststrukturalismu a dekonstrukci, literární i filmové naratologii, specializuje se na český, polský a maďarský film.

Vít Peřina

narozen roku 1978 v Liberci; absolvent FF UP v Olomouci (filmová věda – česká filologie). Od roku 2003 dramaturg Naivního divadla Liberec. Autor divadelních her a dramatizací – spolupracuje především s domovským NDL (Písmenková polívka, Hrnečku, vař!, Pečení holubi aneb Přísloví aj.) a Divadlem ALFA v Plzni (O bílé lani, Hrnečku, vař!, James Blond). Psaní o filmu se věnuje již čistě ze záliby a z nostalgie, a to čím dál více okrajově. Jeho oblíbenými tématy jsou například žánry westernu a gangsterky, éra nového Hollywoodu, groteska, animovaný film, období polského kina morálního neklidu atd atd.

Rudolf Schimera

narozen v roce 1978 v Olomouci. Vystudoval obor Španělská filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studium bylo ukončeno obhajobou magisterské diplomové práce Systém klasifikace božstev mezoamerických předkolumbovských kultur. Paralelně působil jako filmový publicista na volné noze. V současné době působí jako dramaturg na Mezinárodní filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Specializuje se na asijský (zejména japonský) a britský film.

Hana Stuchlíková

narozena roku 1983 v Opavě. Vystudovala obor Teorie a dějiny dramatických umění na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studium bylo ukončeno obhajobou magisterské diplomové práce Podoby fikčních světů ve filmech Alaina Resnaise. Na téže katedře pokračuje ve studiu v doktorském studijním programu Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu se zaměřením na dějiny československé kinematografie šedesátých let. Dále se věnuje starším dějinám světového filmu a teoriím filmové naratologie.