FANTOMblog

blog filmového magazínu FANTOM

Hanebný pancharti

| Kino
03. 09. 2009 | ,

„Inglourious Basterds“ je označení brutálního židovského komanda, které má za cíl partyzánským způsobem boje likvidovat nacistické nepřátele. Vedeno poněkud primitivním rodákem z Tennessee Aldem Rainem (Brad Pitt) se chystá na svou klíčovou operaci, v níž má dojít k zabití několika důležitých pohlavárů Říše, včetně Führera, v jednom pařížském kině. O totéž se ale snaží svými vlastními prostředky jeho mladá majitelka (Mélanie Laurentová). Všem stojí v cestě protřelý esesák Hans Landa (Christoph Waltz).

Quentin Tarantino ve své nové, ne zrovna politicky korektní komedii umně zachází se všemi svými proslulými „zbraněmi“, které podědil od zkušených veteránů filmu, k nimž se nepřestává hlásit (viz poslední rozhovor pro Village Voice – http://www.villagevoice.com/2009-08-18/news/quentin-tarantino-the-inglourious-basterds-interview/). Jsou jimi hlavně vybroušený scénář, výrazná režie a postmoderní hravost.

Vybroušený scénář, čili efekt „Hawks“: Tarantino buduje své vyprávění na základě samostatných uzavřených jednotek – dílčích scén –, které mají svoji vlastní stavbu od expozice přes rozvedení motivů až po klimax. V jejich rámci pak uplatňuje různé postupy – ať už je to prostá linearita v první scéně/kapitole, časová diskontinuita v druhé, paralelismus v poslední apod. Předností zůstává práce s jazykem – každá z postav je obdařena nezaměnitelným slovníkem a svoji řeč používá důmyslně jako další prostředek boje. Oproti Hawksovým filmům se však dialogy pro zrychlení tempa vzájemně nepřekrývají, ale Tarantino naopak nechává své postavy „vymluvit“, aby dosáhl jiného způsobu gradace – nikoli obrazem, ale slovem (skrze dvojsmysly, slangové výrazy, košaté sentence, narážky, přízvuky, přechody mezi cizími jazyky atd.).

Hanebný pancharti

Výrazná režie, čili efekt „Leone“: Během slovních „přestřelek“ je Tarantinův styl spíše uměřený, s pravidelným střihem, tradičním rámováním, standardní délkou i velikostí záběrů. V určitých momentech však z této neutrality vybočí do velmi nápadné a příznakové podoby, která dynamizuje vyprávění a přináší významy, jež ve slovech chyběly. Sem patří ony trhavé švenky mezi hovořícími postavami, příliš rychlý – až znejasňující – střih ve skutečných přestřelkách, velké detaily očí, rtů či ženských chodidel (typický Tarantinův fetišistický záběr). Ovšem Tarantino si svoji režijní zručnost nepotřebuje dokazovat – s podobnými postupy hodně šetří a uplatňuje je pouze tam, kde dojde k jejich maximálnímu účinku.

Postmoderní hravost, čili efekt „De Palma“: Ačkoli se Hanebný pancharti odehrávají v konkrétní historické epoše, neustále upozorňují na svoji fiktivní povahu, na fakt, že jsou umělým filmem. Tohoto antirealismu je dosaženo skrze množství prvků – počínaje hudbou (doprovod ze spaghetti westernů, David Bowie), přes do záběrů vložená písmena označující jednotlivé protagonisty až po drobnosti v kostýmech, scéně či dialozích, odkazující k jiné době a hlavně ke kinematografii samotné. A právě spojení historie, kterou můžeme zpětně pouze vyprávět, s fikcí je největším posunem od předchozích Tarantinových filmů, jež se k dějinným událostem nijak nevztahovaly. Jak známo, Tarantino svoje vyprávění o minulosti dovedl k výsledku, jež je čirou fikcí, výmyslem měnícím běh dějin. To ovšem neznamená, že v tomto nesmyslu není ani trocha pravdy o mechanismech politiky, ústících do zničujících konců. Tato pravda je však zakódována do uměleckého sdělení, do obrazu, který si o skutečnosti vytváříme – jak nám naznačují desítky citací ve filmu. Tarantino tak vypráví dva příběhy – o velkých dějinách a o dějinách kinematografie. Zda je ten druhý nakonec stejně fiktivní jako ten první, to ať posoudí pozorný divák sám.

Jan Křipač

Hanebný pancharti (Inglourious Basterds, USA – Německo 2009)
Scénář a režie: Quentin Tarantino
Kamera: Robert Richardson
Střih: Sally Menke
Hrají: Brad Pitt (Aldo Raine), Mélanie Laurentová (Shosanna Dreyfusová), Christoph Waltz (Hans Landa), Diane Krugerová (Bridget von Hammersmarková) ad.
Bontonfilm, 153 min.

Komentáře

Bez komentářů

Napište komentář