FANTOMblog

blog filmového magazínu FANTOM

Juniorfest 2009

| Aktuálně
27. 10. 2009 |

Ve dnech 8.-11.11.2009 se v Horšovském Týně uskuteční II. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST 2009 (www.juniorfest.cz). Filmová část přehlídky se soustředí na prezentaci vybraných snímků převážně evropské provenience, přičemž usiluje o zohlednění co nejširšího diváckého věkového spektra. Zároveň se v jeho programové nabídce objeví tituly, které aktuálně získávají mezinárodní divácký ohlas i uznání a ocenění na významných zahraničních filmových přehlídkách.

Jako hlavní cíl si programová koncepce klade poskytovat dětskému i dospívajícímu publiku možnost co nejširšího kontaktu s kvalitní podobou žánru filmů pro děti a mládež, který v široké distribuci často nabývá až příliš zkomercionalizované podoby, podporující postoj spíše pasivního konzumenta. Jádro programové nabídky Juniorfestu proto tvoří jak snímky, které usilují o kultivovanější podobu žánru dobrodružného filmu, komedie či hororu, tak snímky, akcentující aktuální problémy současného světa i obecnější témata a hodnoty. Motivací pro takto zaměřený výběr je intence působit jak na kultivaci diváckého vkusu a podporu aktivní divácké participace, tak na posílení vnímání životní a společenské reality a zaujímání aktivního občanského postoje. Osu tohoto záměru tvoří především čtyři snímky. Prvním je norské drama Zrcadlení, zabývající se komorní a poetickou formou tématem předčasného odchodu ze života. Na festivalu bude uveden v české premiéře. Dalším je finský snímek Domov šedých motýlů, který se formou vizuálně působivého zamyšlení nad otázkou viny a trestu dotýká výchovy problematické mládeže. Současná citlivá společenská témata, jako je kriminalita nezletilých či xenofobie a s tím související podpora extrémistických uskupení, akcentují estonský snímek Byl jsem tady, jehož jistá kontroverznost vzbudila ohlas na MFF v Karlových Varech 2008, a lehce provokativní německá komedie Leroy.

Ať vejde ten pravý

Další českou premiérou bude i reprezentant kategorie filmů pro nejmladší publikum, finská rodinná komedie Bouřlivák, důmyslně variující divácky oblíbený námět soužití dítě-zvíře. Kultivovanou podobu dobrodružného žánru nabízejí například oceňovaný nizozemský snímek Dopis pro krále, Hrdinové z Daranu stejné provenience či islandský snímek Bez připojení. Všechny tři snímky byly s velkým ohlasem uvedeny na posledních dvou ročnících MFF pro děti a mládež ve Zlíně. Osvěžující svébytné uchopení žánru filmového hororu prezentuje kritikou oceňovaný švédský nízkorozpočtový snímek Ať vejde ten pravý, který slaví neočekávané úspěchy ve Spojených státech amerických a bude na Juniorfestu prezentován v předpremiéře před svým uvedením do široké distribuce.

-red-

Komentáře

Bez komentářů

Napište komentář