FANTOMblog

blog filmového magazínu FANTOM

Severomoravský Krnov přivítá mezi 13. až 15. dubnem všechny zájemce o specifickou filmovou techniku 70mm. Místní kino Mír 70 je v současnosti jediným místem v zemích Visegrádu, kde lze kopie s tímto formátem odpromítat. Diváci mají tedy jedinečnou možnost zhlédnout filmy, jako např. Děrsu Uzala (r. Akira Kurosawa) nebo Jak byl dobyt Západ (r. John Ford), v jejich původní podobě. Kromě širokého obrazu a zahnutého velkého plátna (105 m²) projekce upoutá také plastickým zvukem, zaznamenaným na šestikanálovou magnetickou stopu.

Některé snímky z programu nebyly dosud v České republice uvedeny, a odbudou si tak na přehlídce svoji kinopremiéru. Z toho důvodu jsou pořadatelé odkázáni na spolupráci s evropskými i americkými filmovými archivy, které jsou i díky sympatickému vyhranění přehlídky svolné k použití vzácných kopií ze svých sbírek. Projekce filmů budou doplněny odbornými úvody a přednáškami, do předsálí kina bude instalována výstava dobových plakátů.

Tématem, který dramaturgie festivalu vždy váže k nějakému výročí, je letos Cinerama, od jejíhož uvedení do praxe uplyne 60 let. Kromě Fordova westernu v ní byl natočen např. „mrazivý“ politický thriller Johna Sturgese s Rockem Hudsonem v hlavní roli Polární stanice Zebra. Z dalších titulů programu mimo Cineramu nelze pominout např. Indiana Jones a Chrám zkázy nebo Ciminovo válečné delirium Lovec jelenů.

Více informací na www.krrr.cz

Komentáře

Komentáře: 2

  1. Claudia napsal:

    Pred 12 rokmi som čedtal o mayskom kalnede1ri po prvfd kre1t, v knihe autora T.McKenna. Pedsalo sa v nej, že koniec kalnede1ra bude 21.12.2012. Tento de1tum som si vtedy zapame4tal, zo zvedavosti, čo sa stane v ten deň. Koniec kalnede1ra som vtedy che1pal ako koniec merania času, ako deň, ked prestane mať čas vfdznam pre ľuded. Dosť nepredstaviteľne9 ani s poriadnou de1vkou fante1zie. Ale to bolo pred 12-timi rokmi. A teraz sa začnfa samozvaned odbornedci, najlepšie každfd z nich s titulom Dr., aby ne1s ohfarili (alebo oklamali?), objavovať so svojimi najlepšedmi a najpresnejšedmi vfdpočtami, prepočtami, zdf4vodneniami, a hlavne množstvom knedh, ktore9 už na tfato te9mu napedsali a my si ich musedme kfapiť. Pretože v každej diskusii s nimi, pre1ve oni s obľubou odkazujfa na svoju knihu a kapitolu. Keď ju nepozne1m, neme1m, nemf4žem sa do debaty zapojiť. Ale ja ju nekfapim a keby mi ju niekto aj dal, čedtať ju nebudem.

  2. Bryson napsal:

    That hits the target peretcfly. Thanks!

Napište komentář