FANTOMblog

blog filmového magazínu FANTOM

Film online – tentokrát v Německu

| Web
21. 06. 2009 | ,

Internet dnes představuje pro film veskrze přátelské území. Pro novodobé cinefily je téměř bezedným filmovým archivem a současně prostorem, kde lze snadno prezentovat a sdílet své názory na dění v kinematografii. Snaha zorientovat se ve změti internetových článků o filmu je občas vysilující, ale jen při troše pozornosti během potulování po zahraničních webových stránkách můžete objevit mnoho zajímavých a inspirativních textů, které – především ve srovnání s poněkud neutěšeným stavem české filmové publicistiky – působí jako příjemné a žádoucí osvěžení.
Všechny dnešní internetové tipy směřují hned za naše západní hranice: Německo zažívá v posledním desetiletí filmovou renesanci, rozbujela se zde produkce divácky atraktivních, mainstreamových snímků, stejně tak se rozvíjí i německá „artová“ kinematografie, přestože zatím bez většího zájmu veřejnosti. V Německu se ovšem daří také psaní o filmu, a to jak v konzervativní – tištěné – formě (např. odborný čtvrtletník CineAsia, věnující se výhradně asijské filmové kultuře, nebo na filmovou hudbu zaměřená Cinema Musica), tak i v podobě magazínů či blogů existujících pouze ve virtuálním světě internetu.

Ve dvojí verzi – jako blog s kratšími příspěvky i jako sesterský magazín, obsahující delší texty – fungoval do poloviny roku 2007 web new filmkritik. Dnes jsou obě podoby spojeny do jediných, graficky sjednocených stránek www.newfilmkritik.de, které nově nabízejí například netypický portrét amerického režiséra Gordona Douglase či připomínku výročí narození japonské herečky Setsuko Hara (Příběh z Tokia, Hlas hory ad.).

Střídmým, elegantním grafickým provedením upoutá na první pohled web filmtext.com, zacílený jednak na filmovou kritiku (mezi recenzovanými snímky najdeme i dokument Český sen), dále také na delší eseje (Politika emocí v současném německém filmu, Nová íránská kinematografie) a rozhovory (Abbas Kiarostami, David Bordwell, Michael Haneke a další).
http://filmtext.com

Blog Parallel film, resp. Raumsprache, patří režisérovi Christophu Hochhäuslerovi, přiřazovanému často k tzv. berlínské škole německého filmu. Kromě aktivní filmařské činnosti se Hochhäusler věnuje i filmové publicistice, je jedním ze zakladatelů progresivního filmového časopisu Revolver (www.revolver-film.de), jehož redakci tvoří pouze režiséři, jež současně přitahuje psaní o filmu. Za povšimnutí stojí jeden z posledních příspěvků na Hochhäuslerově blogu, v němž režisér záběr po záběru analyzuje několikaminutovou sekvenci Hitchcockova Nepravého muže:

The Wrong Man

„V rozhovoru s Françoisem Truffautem Hitchock o filmu řekl, že chtěl jednotlivé události zobrazit vždy z pohledu nevinného muže. Ovšem jako již mnohokrát musíme i tady brát slova Mistra s rezervou. Je sice pravda, že je Hitchockovo vyprávění více subjektivní, než je obvyklé, film ale v žádném případě nestojí na straně hrdiny neustále. Naopak: jeho znepokojivé působení pramenní právě z toho, že perspektiva vyprávění je vždy zpochybňována a infikována podezřívavými pohledy ostatních postav.“
http://parallelfilm.blogspot.com/
http://raumsprache.blogspot.com/

Cargo (http://www.cargo-film.de), nový magazín zaměřený na film, média a kulturu, vychází v klasické tištěné (prozatím dvě čísla), i v internetové – rozšířené – verzi. Aktuální letní vydání se zabývá americkým filmovým průmyslem (u příležitosti nových filmů Stevena Soderbergha, Kathryn Bigelow a Judda Apatowa), přináší rozhovor s Olivierem Assayasem či přehled nejzajímavějších kinopremiér (Alle Anderen režisérky Maren Ade). Cargo je novým nástupcem dřívějšího filmového magazínu Jump Cut – Kritiken und Analysen zum Film, jehož starší čísla, obsahující množství podnětných textů, nashromážděných během desetileté existence časopisu, je stále možné nalézt na původní adrese http://www.jump-cut.de.

Sympatickou hříčkou je poslední projekt, nazvaný Minutentexte, „Minutové texty“. Tentokrát nejde o pohled jediného člověka na určitý film, ale o spolupráci mnoha autorů, z nichž každý dostal za úkol popsat jedinou minutu daného snímku. Noc lovce Charlese Laughtona tak společně analyzovalo 93 filmových historiků, teoretiků, režisérů, kameramanů či spisovatelů, mezi jinými Thomas Arslan, Enno Patalas či Harun Farocki. Minutentexte – The Night of the Hunter vyšly knižně; minutové texty k Výletu do přírody Jeana Renoira, jejímiž autory jsou tentokrát studenti Universität der Künste v Berlíně, jsou dostupné na webu http://minutentexte.de.

Komentáře

Bez komentářů

Napište komentář